Bewindvoering

Bewindvoering (Beschermingsbewind Meerderjarigen)

Als iemand door zijn geestelijke of lichamelijke situatie blijvend of tijdelijk, niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de persoon zelf of zijn/haar partner, familie tot in de 4e graad, de zorginstelling, maatschappelijk werk, de hulpverlener, de rechtbank of de officier van justitie.

De kantonrechter benoemt een bewindvoerder, rekening houdende met de wensen van de familie, wiens taak het is om de goederen te beheren die onder bewind zijn gesteld en die de daarbij behorende financiële taken uitvoert.

Doel is om de m.n. financiële belangen van de betrokkene door middel van een wettelijke maatregel te beschermen. Denk hierbij aan inkomen uit loon of uitkering of een eigen woning.

Adviesbureau Karel Erkens is een kleine onafhankelijke en professionele organisatie die dicht bij de klant staat en ervoor zorgt dat alles wat onder bewind staat goed wordt beheerd, hierbij rekening houdend met de wensen en in overleg met de onder bewind gestelde.

De kosten van bewindvoering zijn landelijk door de kantonrechters vestgesteld en worden in rekening gebracht bij de klant. Als zijn inkomen of vermogen onvoldoende is kan een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand. Deze aanvraag regelen wij samen met de klant.

De volgende werkzaamheden voeren wij uit na benoeming:

  • het opmaken van een boedelbeschrijving
  • het openen van een beheerrekening, een leefgeldrekening en eventueel een spaarrekening bij een Nederlandse bank
  • het wijzigen van het postadres naar het correspondentieadres van Adviesbureau Karel Erkens bij alle daarvoor in aanmerking komende instanties. Denk aan een woningbouwvereniging, het CAK, de bank, verzekeringsinstanties, het energiebedrijf etc.
  • maandelijks betalen van de vaste lasten
  • wekelijks uitbetalen van leefgeld door overboeking naar de leefgeldrekening
  • het doen van belastingaangifte box 1
  • aanvragen van zorg- en huurtoeslag, bijzondere bijstand en kwijtschelding lokale belastingen
  • het regelen van verzekeringen zoals wettelijke aansprakelijkheids-, een inboedel-, een uitvaart- en een ziektekostenverzekering.
  • het periodiek verstrekken van bankrekeningoverzichten
  • het jaarlijks afleggen van verantwoording aan de kantonrechter