Privacy Verklaring

Adviesbureau Karel Erkens verwerkt persoonsgegevens. Met deze gegevens gaan we zorgvuldig om. In deze privacy verklaring vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Adviesbureau Karel Erkens verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Gedragscode voor (beschermings)bewindvoering

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat wij persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als persoon herleidbaar zijn. De gegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam, voornaam, titulatuur, geslacht
  • Adres en woonplaats
  • Emailadres en telefoonnummer
  • Geboortedata van cliënt en diens gezin
  • BSN-nummer
  • Inkomensgegevens
  • Bankrekening
  • Overige gegevens m.b.t. de financiële of economische situatie van een cliënt

Deze gegevens worden vastgelegd in het kader van de uitvoering van bewindvoering, mentorschap, curatele en afwikkeling nalatenschappen. wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met deze gegevens om.

Verkrijging persoonsgegevens

Wij ontvangen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. U deelt deze gegevens bijvoorbeeld wanneer het bewind wordt aangevraagd of wanneer het bewind is ingegaan, vanaf de datum beschikking rechtbank.

We ontvangen deze persoonsgegevens per post of per mail. Verder ontvangen we persoonsgegevens van iedereen die wij hebben aangeschreven per post of per mail. Deze aanschrijving naar derden bevat als bijlage de beschikking van de rechtbank met het verzoek om vanaf dat moment alle post en mailverkeer (wat betrekking heeft op uw financiële dossier) naar ons kantoor te sturen.